Grundejerforeningen Kirsebærvænget
Søndersøvej Engsøen Søndersøvej fugle perspektiv Søndersøvej skilt

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. marts 2017.

JULE LUCIA OPTOG - SØNDAG DEN 11. DECEMBER 2016 KL. 16.00 - festudvalget har omdelt information om det årlige julearrangement, som starter ved Søndersøvej 16, husk tilmelding og indbetaling til Jane SØ16 senest den 5. december 2016.

ORIENTERING FRA VANDUDVALGET OM GRAVEARBEJDE PÅ SØNDERSØVEJ gravearbejdet ved Søndersøvej 18 har IKKE konstateret nogle problemer og gravningen påviste ingen fejl - læs nærmere i referat fra bestyrlesesmøde den 2.11.2016

For nærmere information kan man kontakte Ejvind eller Jens fra Grundejerforeningens Vandudvalg.

________________________________________________________________________________________________

VINDMØLLER I NÆROMRÅDET - Flere i området har fået brev fra Aarhus Kommune med orientering om fremtidig energiplan med mulighed for etablering af vindmøller i nærområdet, læs mere om emnet og deltag i debatten på hjemmesiden www.voresenergi-aarhus.dk

BEMÆRK som følge af vedtægtsændring §5 bliver alle informationer fremover kun udsendt på hjemmesiden - så HUSK tilmelding af nyhedsbrev.   

Hvis I har nogle gode ideer TIL FESTUDVALGET, så send en mail til Jane eller Susanne - nærmere info ses under "FESTUDVALGET"

________________________________________________________________________________________________

TILMELD NYHEDSBREVET

Benyt nedenstående link og send os navn og adresse, så vil I fremover få information om nyt fra vores område og grundejerforeningen.

Brug dette link for tilmelde dig som modtager af nyhedsbrev fra kirsebaervaenget.dk

Der er yderligere oprettet en facebook gruppe med navnet "Grundejerforeningen Kirsebærvænget" - den kan bruges til løst og fast, som dialog mellem beboerne - denne gruppe har intet med bestyrelsensarbejde, så alt information vil fortsat komme via hjemmeisden og nyhedsbrevet.

________________________________________________________________________________________________

Nedenfor finder du links til de nyeste dokumenter.