Grundejerforeningen Kirsebærvænget
Søndersøvej Engsøen Søndersøvej fugle perspektiv Søndersøvej skilt

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. maj 2017.

BEMÆRK NYT TIDSPUNKT!!!  ÅRETS GENERALFORSAMLING AFHOLDES LØRDAG DEN 24. JUNI 2017 - KL. 16.00  foreløbig dagsorden er omdelt og ses nedenfor i link - indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 7. juni 2017 for optagelse på dagsorden - den endelige dagsorden kommer online på hjemmeside senest 10. juni 2017.

Husk indbetaling af årets kontingent senest 30. juni 2017 eller 24. juni 2017 for stemmeret til generalforsamlingen.

SOMMER KOMSAMMEN AFHOLDES SAMME DAG SOM GENERALFORSAMLINGEN info er omdelt - loppemarked fra kl. 14 og kl. 18 tændes grillen til fælles hygge - husk tilmelding på sms til Jane på tlf. 2334 0503 senest 10. juni 2017

________________________________________________________________________________________________

OBS PARKERING - Bestyrelsen er blevet bekendt med at Aarhus Kommune har igangsat en kontrol af parkeringsforhold på de private villaveje, og har i den forbindelse konstateret at gæster på Haldsøvej har fået en advarsel i forruden om der IKKE må parkeres på de grønne fortove - der vil efterfølgende blive foretaget bødeforlæg, så vi må opfordre alle til at være opmærksom på der ikke må parkeres på grønne arealer - bestyrelsen drøfter forholdet på næste bestyrelsesmøde og undersøger sagen - nærmere følger.

UDSKIFTNING AF VEJBELYSNING - Aarhus Kommune har orienteret om der udføres udskiftning af vejbelysning i vores område i perioden medio april til ultimo maj 2017, arbejdet udføres af Eniig A/S, som led i et større energirenoveringsprojekt. Arbejdet udføres via kurvelift og hver lampe tager et par timer, i perioden vil der være uregelmæssig belysning. Nærmere info er udsendt til alle beboere på e-post fra kommunen.

VINDMØLLER I NÆROMRÅDET - Flere i området har fået brev fra Aarhus Kommune med orientering om fremtidig energiplan med mulighed for etablering af vindmøller i nærområdet, læs mere om emnet og deltag i debatten på hjemmesiden www.voresenergi-aarhus.dk

BEMÆRK som følge af vedtægtsændring §5 bliver alle informationer fremover kun udsendt på hjemmesiden - så HUSK tilmelding af nyhedsbrev.   

Hvis I har nogle gode ideer TIL FESTUDVALGET, så send en mail til Jane eller Susanne - nærmere info ses under "FESTUDVALGET"

________________________________________________________________________________________________

TILMELD NYHEDSBREVET

Benyt nedenstående link og send os navn og adresse, så vil I fremover få information om nyt fra vores område og grundejerforeningen.

Brug dette link for tilmelde dig som modtager af nyhedsbrev fra kirsebaervaenget.dk

Der er yderligere oprettet en facebook gruppe med navnet "Grundejerforeningen Kirsebærvænget" - den kan bruges til løst og fast, som dialog mellem beboerne - denne gruppe har intet med bestyrelsensarbejde, så alt information vil fortsat komme via hjemmeisden og nyhedsbrevet.

Link til facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/704076746349556/

 

________________________________________________________________________________________________

Nedenfor finder du links til de nyeste dokumenter.