Grundejerforeningen Kirsebærvænget
Søndersøvej Engsøen Søndersøvej fugle perspektiv Søndersøvej skilt

Næste bestyrelsesmøde fastsættes efter sommerferien

Tak til alle de fremmødte ved årets generalforsamling, der var en god konstuktiv debat. Vi siger tak til Ejvind for godt arbejde i bestyrelsen, og overlader nu pladsen til Freddy Mulvad SØ24. Samtidig siger vi tak til vores revisor Thomas Mohr Rasmussen, som stopper og overlader posten til Maria Humlum SØ11.

Referatet vil komme online når det er klar, samtidig vil der også blive udsendt nyhedsbrev til de tilmeldte brugere.

Også en tak til festudvalget for årets loppemarked og sommerfest med fin tilslutning,

Husk indbetaling af årets kontingent senest 30. juni 2017 eller 24. juni 2017 for stemmeret til generalforsamlingen.

________________________________________________________________________________________________

OBS PARKERING - Bestyrelsen er blevet bekendt med at Aarhus Kommune har igangsat en kontrol af parkeringsforhold på de private villaveje, og har i den forbindelse konstateret at gæster på Haldsøvej har fået en advarsel i forruden om der IKKE må parkeres på de grønne fortove - der vil efterfølgende blive foretaget bødeforlæg, så vi må opfordre alle til at være opmærksom på der ikke må parkeres på grønne arealer - bestyrelsen drøfter forholdet på næste bestyrelsesmøde og undersøger sagen - nærmere følger.

...seneste nyt er Formanden har modtaget positiv tilbagemelding fra Aarhus Kommune, hvoraf det fremgår, at parkering umiddelbart er tilladt på grønne rabatter iht. ny lovgivning pr. 1. juli 2017 --- afvent nærmere update med orientering på den kommende generalforsamling!

UDSKIFTNING AF VEJBELYSNING - Aarhus Kommune har orienteret om der udføres udskiftning af vejbelysning i vores område i perioden medio april til ultimo maj 2017, arbejdet udføres af Eniig A/S, som led i et større energirenoveringsprojekt. Arbejdet udføres via kurvelift og hver lampe tager et par timer, i perioden vil der være uregelmæssig belysning. Nærmere info er udsendt til alle beboere på e-post fra kommunen.

VINDMØLLER I NÆROMRÅDET - Flere i området har fået brev fra Aarhus Kommune med orientering om fremtidig energiplan med mulighed for etablering af vindmøller i nærområdet, læs mere om emnet og deltag i debatten på hjemmesiden www.voresenergi-aarhus.dk

BEMÆRK som følge af vedtægtsændring §5 bliver alle informationer fremover kun udsendt på hjemmesiden - så HUSK tilmelding af nyhedsbrev.   

Hvis I har nogle gode ideer TIL FESTUDVALGET, så send en mail til Jane eller Susanne - nærmere info ses under "FESTUDVALGET"

________________________________________________________________________________________________

TILMELD NYHEDSBREVET

Benyt nedenstående link og send os navn og adresse, så vil I fremover få information om nyt fra vores område og grundejerforeningen.

Brug dette link for tilmelde dig som modtager af nyhedsbrev fra kirsebaervaenget.dk

Der er yderligere oprettet en facebook gruppe med navnet "Grundejerforeningen Kirsebærvænget" - den kan bruges til løst og fast, som dialog mellem beboerne - denne gruppe har intet med bestyrelsensarbejde, så alt information vil fortsat komme via hjemmeisden og nyhedsbrevet.

Link til facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/704076746349556/

________________________________________________________________________________________________

Nedenfor finder du links til de nyeste dokumenter.