Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Sommerfest:

Det har desværre ikke været muligt at for festudvalget at få arrangeret en sommerfest i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer til at flere melder sig til festudvalget, hvis vi skal holde fast i de gode traditioner med fastelavn, sommerfest og Sankt Hans.

Bestyrelsen foreslår derfor at:

  • Teltet opstilles den 20. juni kl. 10 og alle er velkomne til at hjælpe.
  • Børn kan lave loppemarked fra kl. 13 til kl. 15.
  • Generalforsamlingen afholdes fra kl. 16.
  • Alle beboere er velkomne i til fællesspisning fra kl. 18.
  • Teltet nedtages den 21. juni kl. 10.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Indbetaling af kontingent: 

Kontingent indbetalt ved bankoverførsel til foreningens konto i Jyske Bank 

Kontingent i 2015 er jf sidste generalforsamling kr. 600,-           

Reg.nr. 5075 Konto nr. 1031951

I forbindelse med indbetaling - bedes gadenavn og hus nr. påført indbetalingen eks. (SØ10)

Indbetaling af kontingent kan også ske ved personlig henvendelse til vores kasserer Alex Overgaard Søndersøvej 10 - eller på generalforsamlingen.

Seneste rettidige indbetaling af kontingent til foreningens konto er fredag den 19. juni 2015 - hvis du ønsker, at have stemmeret ved generalforsamlingen.

Seneste frist for indbetaling af kontingent er den. 31. august 2015