Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Møde med kommunen den 29.10.09

Den 29-10-2009 afholdte Glen og undertegnede møde med Århus kommunes Peter Søgård og en af deres jurister.
Vi ville gerne snakke med kommunen om deres opmålinger kontra vores, samt de spørgsmål vi har stilet til deres opmåling.Men kommunen ville ikke tage stilling til de tidligere stillede spørgsmål, og de mente deres opmåling kunne være lige så rigtig som vores.

Vi forsøgte flere gange at få kommunen til at lave opmålingerne færdig og verificere det de havde lavet, men uden held.

Så snakkede vi om de problemer vi som grundejerforening havde med tilsyn og kontrol af vores afvandingssystem, da en af os kom til at sige at det ikke var nemt når vi var en frivillig grundejerforening, så fik deres jurist store øjne og sagde at det stillede sagen i et helt andet lys, og at vi som frivillig grundejerforening ikke kunne pålægges at føre tilsyn eller kontrol af systemet.

Så vi kunne bare trække vores anmeldelse tilbage så ville kommunen tage over.

Det er gjort.

Dvs. at hvis der er nogen som får problemer med vand i haven skal de tage kontakt til Århus kommune Peter Søgård eller bestyrelsen for grundejerforeningen som så vil formidle kontakten til Peter.

Kommunen vil så i første omgang gå til den grundejer som ligger bag (nedenfor) den grund med problemet og hvis det ikke hjælper vil de gå videre til den næste indtil de får løst problemet.

Kommunen gør ikke noget så længe intentionerne med kendelsen af 1973 virker og der ikke kommer nogle klager.

Man kan jo sige at vores system ikke for øjeblikket volder de store problemer, men vi fik et link til nogle målestationer ved Egå engsø så kan man se hvor vores vandstand vil ligge når den er lavest da vi jo afvander til Egå som normalt er ca. 25 cm over havets normal vandstand, men har vi i en periode høj vandstand kan det skyldtes vandstanden i Egå.

Det vil kun berører de nederste på systemet da de øverste ligger noget højder.

René Kvistgaard