Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 23.01.2013

Hos: Tanja Dengsø, Søndersøvej 14

Fraværende uden afbud: Jesper Holm

Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

-          Godkendt uden bemærkninger

2: Opfølgning:

A: Nyt byggeri Champignonggrunden:  Handler om adgangsvejene. MT højgaard skal kontaktes ang. deres planer omkring dette. Claus tager aktion fra uge 6.

B: Asfaltbelægning/revner. Der er ikke sket noget her. Glen og Tanja skal have skrevet brevet til forbrugerklagenævnet snarest

C: Bump/vej asfalt SØ 2-8. René vil følge denne sag til dørs, og vi venter på en opdatering fra ham

D: Jesper følger op på beskæring af træer v. lygtepæle

E: Charlotte har møde med Per d. 29.01.2013. Der vil komme opfordring om at tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden. Og næste bestyrelsesmøde vil blive slået op, beboerne vil blive opfordret til at kontakte et bestyrelsesmedlem hvis de har punkter til  mødet

F: Højre vigepligt SØ/HA. Peter vil kontakte politiet ang. Muligheder for ændring af højre vigepligt her

G: Rettelse i vedtægter §5skal rettes og vedtages på GF næste gang, så alle informationer fremover kun ligges på hjemmesiden. Hvis folk ønsker print må de henvende sig til en fra bestyrelsen. Tanja laver forslag til ændringer

H: §7 skal ændres da det ikke giver mening at betalingsfristen er senere end rykkerdatoerne, betalingsfristen skal være måneden for GF. Tanja laver forslag til ændringer

I: Beboerne skal oplyses om at vi ikke længere opdaterer infomappen, men at beboerne selv skal holde sig opdateret via. Hjemmesiden

J: Medlemskab af grundejerforeningen, Søndersøparken. Claus og Peter kender begge folk der bor i Søndersøparken, de vil forsøge at tale med dem om medlemskab

3: Nyt fra udvalgene

A: Vand: Intet nyt, pga. ingen henvendelser

B:  Legeplads: Har ikke mødtes endnu, venter på mere relevante vejrforhold

C:  Fest: Skal mødes lør. D. 26.01.2013 for at arrangere fastelavn

4: Evt.

- Medlemstal: Det ser godt ud med medlemstallet, der er 78 medlemmer ud 89 mulige, Peter skriver dette på hjemmesiden.

- Økonomi: Vi får pt. ingen renter af indestående. Claus kontakter banken for at få en aftale om renter

- Der er renset afvandingsbrønde

5: Bordet rundt: Intet nyt

6: Næste møde: 17.04.2013 kl 20:00 hos Jesper SØ 27, Jesper skal bekræfte dette til Formanden

OBS: Ejvnds emailadresse: ejvindring1@gmail.com

Referat Tanja Dengsø