Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Hos.:  Jesper Holm
Søndersøvej 27
Tlf.:  8617 2860

Dagsorden.: 

 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamling.
  a.  Peter og Glen godkender referat.
 2. Afklaring af ekstra bestyrelsesmedlem.
  a.  Claus Kristensen, Søndersøvej 16, Tlf. 48418400, ck@48418400.dk går ind i bestyrelsen som menig bestyrelsesmedlem.
 3. Konstituering af bestyrelse.
  a. Glen Thorvalsen vælges som formand, Peter Jeggesen kasser, Tanja Dengsø, og Charlotte Lauritsen som menig medlem, Jesper Holm og Ejvind Ring som suppleanter.
 4. Opgaver
  a. Nybyggeri (jf Claus Stæhr mail).
  i.  Bestyrelsen takker ja til at Claus Stjær kommer med indsigelser og kommentarer til kommunen vedr. vejforhold og trafik. Bestyrelsen anbefaler at der tages kontakt til MT Højgaard. Claus tager kontakt til Claus Stjær.
  b. Aktioner fra Generalforsamling.
  i. Punkter kommer under udvalg.
  c. Udvalg (vand, fest, lege)
  i. Vandudvalg består af Glen Thorvaldsen og Ejvin Ring og Jens fra Haldsøvej 15.
  ii. Legepladsudvalget består af Jesper Holm, John Helle og Tanja Dengsø
  iii. Festudvalg består af Tanja, Hans Ole, Torben på Nørresøvej.
  iv. Vejen. Glen og Tanja skriver til forbrugerrådet vedr. revner i vores vej og håber at de vil tage sagen.
  d. Beskæring af træer omkring gadelys. Jesper går en runde og finder ud af hvilke grundejere som skal beskære.
 5. Bordet rundt.
 6. Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår. Næste møde hos Tanja Dengø, Søndersøvej 14, den 23. januar 2013.

Referat: Jesper Holm