Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18-08-10. 

 1. Godkendelse af referat.
 2. Sommerfest blev aflyst da der ikke var nok som havde tilsluttet sig. Det blev diskuteret om vi skulle forsøge en gang til til næste år og det var der enighed om. Som udgangspunkt evt weekenden før festugen. 
 3. Generalforsamling fastsættes til 27-10-10. Kl.20-00 i Ellevang kirken.
 4. A. Afventer besøg af kommunen
  B. Fortove må anvendes til både p-plads og langtidsparkering så længe det ikke genere udsyn når man kommer kørende. Det henstilles dog at man tænker sig om inden man anvender fortovet til ovenstående da det jo er et fortov og derfor gerne skulle kunne anvendes som så.
  C. Kommune har været herude og der vil blive lavet opfølgning ved gennemgang.
  D. Vi er ved at finde et alternativ til pælene ved bump da de mangler nogle steder. Der vil også blive lagt sten ud på hjørnerne Søndersøvej / Nøresøvej. Samt på hjørnet Nøresøvej / Haldsøvej. 
 5. §7 ændres til.  
  § 7 Økonomi: Generalforsamlingen fastsætter et årlig kontingent for medlemskab af foreningen.For at være medlem i indeværende år skal kontingentet være betalt før eller senest på generalforsamlingenForeningens regnskabsår er 1. september - 31. august.
  Kassereren skal føre regnskabsbog

  §8 ændres til:
  § 8 stk. 2. Udgifter til vejvedligeholdelse dækkes 100 % for medlemmer med mindst 60 måneders uafbrudt anciennitet.
  For nye grundejere, der melder sig ind i foreningen senest tre måneder efter overtagelse af grunden gælder
  - der ydes 100% dækning fra indmeldelsestidspunktet.For eksisterende grundejere, der melder sig ind på et senere tidspunkt gælder:
  - der ydes 100% dækning efter 60 måneders uafbrudt medlemskab 6.  

Næste møde afholdes inden genneralforsamling.

P.B.V

Hans Ole Sørensen