Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Afholdt hos: Hans Ole Sørensen, Søndersøvej 43

Afbud: Charlotte Lauritsen og Lars Graugaard

  1. Referat godkendt.
  2. Svaret fra kommunen er, at de gerne vil se på sagen og hjælpe med en løsning. Vi mener, der er et behov for en lukning, og derfor er vi nødt til at få dem herud for at se på lokaliteterne. René tager kontakt til Michael Blocksgaard for det videre forløb.
  3. Svaret fra kommunen er, at det er ok at lægge skærver og/eller lignende. Mht. parkering mener kommunen, at det vil være en politisag, da det er et spørgsmål om udsyn. Bestyrelsen er ikke helt enig med kommunen og tager derfor kontakt til dem for at få deres synspunkter uddybet lidt mere.
  4. Hjemmesiden er blevet moderniseret og skulle nu være oppe at køre igen. Det vil nu være muligt at sende en mail til bestyrelsen/medlemmer. Referater vil fremover blive sendt til webmaster, så de kan blive publiceret på siden.
  5. Nye medlemmer. Der er udfærdiget en lille hilsen til de, som ikke har fået betalt. Denne omdeles snarest.
  6. Lars undersøger, om det kan svare sig at få tilmeldt vores kontingent til pbs-betaling.
  7. Vel overstået fastelavnsfest. Der blev kåret konge og dronning både for store og små. Festudvalget mangler folk til at hjælpe med at få arrangeret en sommerfest. Der kommer en flyer i postkasserne. Dato for sommerfest er fastlagt til den 14-9-2010. Sct. Hans vil blive afholdt, som vi plejer (hvis vejrguderne vil) med grill og bål.
  8. Der er steder hvor ristene til afvanding af vejen ikke er blevet hævet, efter at der er kommet ny asfalt på. Lehn kontakter kommunen for udbedring. Bestyrelsesmedlemmerne har hver især d.d. med post modtaget et brev, hvori det fremgår, at bestyrelsen vil blive politianmeldt den 1-03-2010. Vi afventer, og når der evt. foreligger en anmeldelse, tager vi den derfra.
  9. Næste møde bliver hos Charlotte Lauritsen, Søndersøvej 52 den 5/5-2010 kl. 20.00

 

Referant: Hans Ole Sørensen