Grundejerforeningen Kirsebærvænget

 

Fraværende med afbud: Jesper Holm & Claus Stæhr

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse  af referat fra forrige bestyrelsesmøde:

Godkendt uden bemærkninger

 

2: Opfølgning:

-Lukning af nørresøvej: René har haft et møde med Claus Braad, somvil sepå lokalplanerne og vende tilbage. Der vil blive taget stilling tilvidere tiltagherefter

-Asfaltbelægninger/revner GT: Glen og René formulerer en klagetilforbrugerrrådet ang. Asfalten. René inberetter denne samtinformererPreben Mark fra kommunen, ang. vores beslutning om klagen

-Bump vej-asfalt Søndersøvej 2: René har rykket Preben Mark v.Aarhuskommune, og vil rykke igen

 

3: Medlemskab af grundejerforeningen, Søndersøparken:

René forsøger stadig at få dem i tale

-Ang. Nye beborere; Charlotte vil gå rundt og byde velkommenmedgrundejerforeningens mappe og Girokort, det drejer sig om;Nørresøvej10, Søndersøvej 30 og Søndersøvej 50

 

4: Bank renter:

 

Peter undersøger mulighederne for højere renter af indestående, samtgratisFIK løsning

 

5:Hjemmeside-emailadresser:

 

Der er lavet mailadresse til kasseren.

-Der skal gøres opmærksom på proceduren ved teltudlejning, somforegårgennem hjemmesiden. Samt at alle skal huske at booke dether inden brug

-Der bliver fortsat arbejdet på at udarbejde et nyhedsbrev, dette erPers (webmasters ) opgave

 

6: Sommerfest:

 

Festudvalget mødes på tirsdag d. 19-06-2012. Der afventesnærmereoplysninger fra Glen.

-Oplysninger om Sct. Hans og sommerfesten ligges på hjemmesiden

 

7: Generalforsamling:

 

Peter vil forsøge at booke Vejlby sogns kirke til d. 25-10-2012, hvisdetteikke er muligt, vil han forsøge at få d. 11-10-2012 ( d. 25-10-2012 kl 19:00er booket )

 

8: Bordet rundt

 

9: Næste møde Hvem/hvor/hvornår:

Hos Jesper Holm d. 21-08-2012 kl 20. Jesper bedes bekræfte tilformanden

 

Referent: Tanja