Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Fraværende med afbud: Claus Stæhr

 

Dagsorden:

 

1: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

-    Godkendt uden bemærkninger

 

2: Generalforsamlingen d. 25-10-2012

-   På valg: Renè ønsker ikke umiddelbart genvalg. Claus Stæhr ønsker ikke genvalg

-   Emner: Nabo hjælp. Legeplads (istandsættelse,skateboard/løbehjulsrampe) ændring af lokalplan m.h.p lukning af Nørresøvej. Nyt festudvalg

 

3:Opfølgning

 -   Lukning Nørresøvej. Claus, på kommunen, mener ikke det er muligt, men vi kan sende en anmodning om chikaner, som han gerne vil se på

 

-   Asfalt belægning/revner. Der skal fortsat skrives en klage til forbrugerlagenævnet

 

-   Bump. René har rykket ved kommunen igen, men stadig uden svar. René vil skrive igen hvis han ikke hører noget iløbet af denne uge

 

-   Søndersøparkens grundejerforening. Det er stadig ikke lykkes at få svar fra dem ang. medlemskab. René vil prøve at kontakte dem igen

 

-   Bank/renter. Spar Nord var ikke aktuel. Peter vil tage fat i Lise Bork fra Djursland bank

 

-   Hjemmeside/emailadresser. Charlotte og René har et møde med Per ( webmaster ) på søndag. Opfordrer folk til at tilmelde sig nyhedsbrev + arbejder på at oprette en blog

 

4: Sommerfest.

-   Der stilles forslag om et nyt festudvalg

 

5: Bordet rundt

 

6: Næste møde.

-   25-10-2012 kl 18.30 i Vejlby kirke

 

Referent: Tanja