Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Mødet blev afholdt:  Inden den årlige Generalforsamling v/Ellevang Kirken

Deltagere:               René, Charlotte, Lehn & Glen

Afbud:                     Hans Ole, Jesper, Claus

Referant:                Charlotte Lauritsen


Der blev afholdt et kort møde inden den årlige generalforsamling, mødet blev afholdt uden dagsorden og med nedenstående bemærkninger:

  •  Referat blev godkendt fra sidste møde uden bemærkninger
  • Vi drøftede byggeriet forenden af Søndersøvej, der mangler stadig et par småting inden det forventes færdig - vi følger projektet og René tager kontakt til beboerne for orientering om Voldum Byg har færdigmeldt byggeriet - der mangler stadig rengøring af vejen samt redegørelse om asfalten. Der rettes kontakt til Århus Kommune, Preben Mark (mail: prm@aarhus.dk ) med kopi til Voldum Byg.
  • Glen orienterede om vores asfalt på vejene, hvilket drøftes som særskilt punkt på generalforsamlingen.
  • Der er endnu ikke aftalt nyt møde - afventer nærmere dato efter General- forsamlingen, René indkalder den nye bestyrelse til næste møde.

08.11.2011

Charlotte Lauritsen