Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Tilstede: Glen, Jesper, René og Peter

Afbud: Charlotte, Tanja og Claus

 Dagsorden.:    

1.       Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsmøde / generalforsamling.

2.       Konstituerer af bestyrelse.

3.       Procedure

4.       Opfølgning.:

(a)     Lukning af Nørresøvej RK.

(b)     Asfaltbelægning / revner GT.

(c)     Sten ved hjørner Sø.vej. / Ha.vej  GT

(d)     Bump / vej-asfalt / Søndersøvej 2 -8

5.       Medlemskab af grundejerforeningen / Søndersøparken

6.       evt

7.       Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår.

 

Ad 1. Godkendt uden bemærkninger

 

Ad 2. Formand: Rene Kvistgaard

          Kasser: Peter Jeggesen

          Bestyrelsesmedlem: Jesper Holm

          Bestyrelsesmedlem: Glen Thorvaldsen

          Bestyrelsesmedlem: Charlotte Lauritsen

          Suppleant: Tanja Dengsø

          Suppleant: Claus Stæhr

 

RK rundsender bestyrelsesliste, og det er besluttet at det er private mailadresser der benyttes til kommunikation.

 

Ad 3.  Dagsorden udsendes mindst en uge før bestyrelsesmødet, referat udsendes senest en uge efter mødet er afholdt. Ønsker til dagsorden sendes til RK. Opfølgeningspunkter fastholdes som faste punkter på dagsorden indtil de er afsluttede.

 

Ad 4.

a)      Der er kommet svar fra kommunen, der ikke mener der er grundlag for at lukke vejen. Bestyrelsen er uenig i denne betragtning og RK udarbejder svarbrev til kommunen.

b)      GT skriver brev til kommunen på baggrund af beslutningen på generalforsamlingen, hvor vi ikke er tilfredse med kommunens beslutning om at lapning af revner er tilstrækkelig.

c)      GT har aftalt med Ejvind at der placeres sten som aftalt på generalforsamlingen, dvs på hjørnet af Søndersøvej og Nørresøvej, samt hjørnet af Norresøvej og Haldsøvej, for at undgå ødelæggelse af  vejen i kanten.

d)     RK kontakter kommunen for at få forbedret det af Voldum byg flyttede bump i forbindelse med byggeriet søndersøvej 2-8.

 

Ad 5. RK kontakter ejerforening fra Søndersøvej 2-8 for at tilbyde dem medlemskab i vores Grundejerforening. Bestyrelsen  inviterer dem med til et møde for at undersøge om vi kan blive enige om en aftale om medlemskab.

 

Ad 6. CL skal opdatere Infomappen vedr. bestyrelse og vedtægter.

 

Ad 7. Næste møde afholdes d. 31 januar 2012 kl 20 hos Claus Stæhr.

 

Referant: Peter Jeggesen