Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Hos.:     Peter Jeggesen

             Søndersøvej 18

Dagsorden.:    

1.       Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsmøde.

2.       Møde med Poul Jensen / Øjvind Serup, dagligvarebutik Mosevej/Lystrupvej

3.       Opfølgning.:

(a)     Lukning af Nørresøvej RK.

(b)     Asfaltbelægning / revner GT.

(c)     Bump / vej-asfalt / Søndersøvej 2

4.       Indbetalinger af kontingent, december/januar

5.       Medlemskab af grundejerforeningen / Søndersøparken

6.       Bordet rundt.

7.       Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår.

 

 

Ad 1. Godkendt uden bemærkninger.

 

Ad 2. RK formulerer et skriv der tilkendegiver vores holdning og forbehold til forslaget, men som udgangspunkt synes bestyrelsen det er en god ide, såfremt vores forbehold bliver taget til efterretning. Forbeholdene går på at sikre at det ikke giver øget trafik.

 

Ad 3.

a)      RK rykker endnu engang.

b)      GT skriver til kommunen at bestyrelsen under ingen omstændigheder kan acceptere den foreslåede løsning. Alt efter svaret, så påtænker vi at involvere en advokat for at undersøge om vi har en sag, grundet at vi mener vi ikke har fået korrekt rådgivning.

c)      Peder Malmkjær har indvilliget i at få NCC til at måle det bump op. Derefter tager vi stilling til det videre forløb. Mht asfalt så tager RK fat i Sø.Parken.

 

Ad 4.  Vi er nu oppe på 75 medlemmer.

 

Ad 5. RK tager kontakt til SØ Parken for at høre om de vil være med i vores grundejerforening.

 

Ad 6. Der er en formue på 181.000 hvoraf de 102.000 i vejfornden.

 

Ad 7. Næste møde torsdag d. 15/3 kl 20 hos Claus Stæhr.