Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Bestyrelsesmøde torsdag den 03-02-2011 klokken 20:00

 Hos.:    Jesper Holm

            Søndersøvej 27

            Tlf.: 8617 2860

 Referat.:     

 1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
  Referat godkendt
 2. Køreplan: Byomdannelsen Mosevej, Lystrupvej og Viengevej
  Kommunen har modtaget 91 indsigelser på ny lokalplan.  Der gøres ikke yderligere nu i forhold til påvirkning af kommune. I god tid inden behandling af lokalplan sendes indsigelser og brev fra grundejerforeningen til rådmænd og teknisk afdeling i kommunen. Claus vil prøve at sende materiale til en journalist og håber at de vil grave i sagen.
 3. Opfølgning:
  (a)    Lukning af Nørresøvej RK. Vi venter med at søge om lukning før kommunen har haft lokalplans ændringen til behandling og vi kender udfald.
  (b)   Markeringspæle ved bump og sten. CL. Charlotte har fået en pris på kr. 952,- hvilket grundejerforeningen finder for dyrt. I stedet indkøbes trykimprægneret rundstokke i Ø160 til en pris a. 375,- pr. pæl. Lehn får en pris på boring af huller. Lehn får ligeledes en pris fra jobcentret.
  (c)    Rundgang for nye medlemmer LD/HOS. Lehn har været rundt til ikke betalende medlemmer. Det lykkes at få 5 nye medlemmer. Der er 4 medlemmer som har fået af vide at der ikke har betalt korrekt kontingent, det viser sig at det er en fejl. Hans Ole oplyser de involverede at der er sket en fejl.  For at imødegå lignende problemer i fremtiden får HOS et månedligt kontoudtog fra banken.  
 4. Bordet rundt. Glen tager kontakt til Bjarne Korreborg og reklamere over revner i vejen. Bestyrelsen mener at kommunen har lavet alt på vejen inkl. skæring til fjernvarme, hvorfor vi mener at det er deres ansvar at udbedre revner.
 5. Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår.
  Den 5. maj kl. 20:00 hos Glen.