Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Tilstede:     Charlotte, Lehn, Jesper, Hans Ole, René og Glen

Afbud:       Claus

 

Dagsorden.:                

 1. Godkendelse af referat.                        
 2. Generalforsamling / rykkerprocedurer.
 3. Opfølgning:
  a. Lukning af Nørresøvej. RK
  b. Asfalts belægning / revner. GT
  c. Sten Ved hjørner NØ/HA og SØ/NØ
 4. Medlemskab af grundejerforeningen / Søndersøparken.
 5. Bankadgang.
 6. Bordet rundt.
 7. Næste møde.: Hvor, hvornår.

 

Ad.1. Godkendt med følgende kommentarer: Navne på deltagere mangler. Pkt.4 RK laver oplæg til betalingsprocedure, betalingsfrist 3md + 2 rykkere, én pr. 14. dag.

Ad.2. RK laver foreløbig indkaldelse og runddeler og sætter på hjemmesiden. RK laver forslag til ændring af vedtægterne iht. Pkt. 1. Generalforsamling afholdes d. 25/10-2011 i kirken. HO kontakter kirken om der er plads og bestiller. HO modtager ikke genvalg. Næste års vejfest afholdes d. 18. august 2012, skal oplyses på generalforsamlingen.

Ad.3.a. Det kommer snart i høring hos kommunen, RK rykker for svar, min. én gang pr. måned.

Ad.3.b. GT skriver til kommunen vedrørende revner samt garanti for deres udførte arbejde. Og indkalder kommunen til fornyet vej syn. Det er ikke acceptabelt som det ser ud nu. GT skriver til fjernvarme værket for udbedring af deres asfaltarbejde efter lednings reparationer.

Ad.3.c. GT kontakter Eivind med henblik på at få 4 store sten bragt til området.

Ad.4. RK/LD kontakter formanden for SØ parken og opfordre dem til at invitere en fra bestyrelsen med til næste foreningsmøde.

Ad.5. HO kontakter banken igen med henblik på at få en adgang mere til foreningens konto.

Ad.6. Bump / udkørsel ved SØparken skal udføres med flisebelægning RK kontakter Voldum byg. RK nævner samtidig at Voldum byg skal feje vejen dagligt når der køres med jord.

Ad.7. Næste møde en halv time før generalforsamlingen d. 25.10 kl. 19:30 i kirken

 

Glen Thorvaldsen