Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Fraværende med afbud: Jesper. Fraværende uden afbud: Tanja

 

Dagsorden.:

1.     Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsmøde.:

Godkendt

2.     Opfølgning.: Lukning af Nørresøvej (RK:)

Kommunen har afvist lukning. Bestyrelsen retter ny henvendelse til kommunen med henvisning til lignendesager og de principielle forhold problemstillingen: privat vej /gennemkørsel /trafikbelastning etc. Asfaltbelægning / revner (GT:) Kommunen har afvist at foretage sig yderligere. Glen retter henvendelse til Forbrugerombudsmanden mhp. Prøveaf sagen og kommunens afvisning. En uvildig syns- og skønsmandovervejes. Kommunen får besked om, at vi ikke accepterer afvisningen ogarbejder videre med sagen. Bump / vej-asfalt /Søndersøvej 2: Vi fortsætter med at rykke kommunen for en afklaring

 

3.     Medlemskab af grundejerforeningen / Søndersøparken:

René følger op.

 

4.     Hjemmeside:

Der arbejdes på at lægge hjemmesiden på en anden server med nyt layout og nye, brugervenlige funktioner. Endvidere bliver den nye løsning lettere at vedligeholde. En funktion med samlet udsendelse af mails til medlemmerne er også på planen.

 

5.     Festudvalget, sommerfest:

Der afholdes som tidligere besluttet sommerfest den 18. august. Festudvalget består af Glen, Torben, Hans Ole og Claus. Festudvalget tager snarest initiativ til en reminder til medlemmerne samt kreative forslag til dagens program, mad etc.

 

 

6.     Bordet rundt:

René kontakter - igen - bygherren  på ældreboligerne på Søndersøvej /Hedevej mhp. løbende oprydning på vejene

 

7.     Næste møde Hvor / Hvem / Hvornår:

Hos Tanja. Tirsdag den 12.6. kl 20.00

 

                                     

 Referent/ P.B.V.

 Claus