Grundejerforeningen Kirsebærvænget

 

Referat af bestyrelsesmøde  torsdag den 24.10.2013 kl. 19.00

Mødet blev afholdt: Inden den årlige Generalforsamling v/Ellevang Kirken

Deltagere:              Glen. Charlotte, Claus, Peter, Tanja, Jesper

Afbud:                    Ejvind - ankom til Generalforsamlingen

Referant:                Charlotte Lauritsen

 

Der blev afholdt et kort møde inden den årlige generalforsamling, mødet blev afholdt uden dagsorden og med nedenstående bemærkninger:

 

 • Referat blev godkendt fra sidste møde uden bemærkninger 
 • Jesper fremlagde mail fra sikkerhedsstyrelsen med orientering om regler for legeplads, det anbefales at foreningen tegner en ansvarsforsikring og får området godkendt af en fra kommunen - legepladsudvalget tager kontakt til kommunen for inspektion og Jesper sørger for at indhente tilbud på ansvarsforsikring og informere bestyrelsen om nyt i sagen. Jesper sender kopi af mail til bestyrelsen.
 • Ønsket om planering af boldbane er fremsat som et punkt på generalforsamlingen
 • Charlotte sørger for vores velkomstbrev bliver indsat på vores hjemmeside, så det er muligt at hente informationen direkte på siden - Charlotte sørger der laves "reklame" for vores nye telte på hjemmesiden.
 • Tanja sørger for der indsamles foto fra Skt. Hans og vejfest og aflevere cd til Charlotte, så billederne kan blive indsat i galleriet på hjemmesiden.
 • Der har været problemer med opdateringerne på hjemmesiden, men Charlotte har kontakt til Per (Webmaster) som sørger for sagen løses - indtil videre sørger Per for at opdatere manuelt når der er foretaget rettelser - Charlotte oplyser, at webmaster er rykket for en opdateret liste over vores brugere af nyhedsbrev, når listen ankommer rundsendes den som information til bestyrelsen.
 • Situationen med asfalten på vejen blev drøftet og Glen oplyser vi kan forholde os til AB92, Glen lover at støtte bestyrelsen i sagen med kommunen og fortsætter derfor kontakten selvom han stopper i bestyrelsen.
 • Der skal besigtiges eventuelle træer i området, der kan være til gene for belysningen.
 • Glen og Jesper ønsker ikke genvalg, så der skal findes 2 nye medlemmer til bestyrelsen - resultatet af dette fremgår af referatet fra generalforsamlingen.
 • Tanja oplyser at der stadig er plads til nye medlemmer i festudvalget - pt. er der kun Tanja (sø14) og Anne (sø50)
 • Næste møde aftales efter generalforsamlingen og vil også fremgå af referatet.

 

31.10.2013

Charlotte Lauritsen